Media - Sweden Rock Festival 2017 - 7 juni - 10 juni 2017

Medieackreditering för SRF 2017

 

Läs noga igenom nedan information innan du fyller i din ansökan.

 

 

Sista ansökningsdag: onsdagen den 18 maj, 2017!

Ansökningar som skickas in efter detta datum kommer varken behandlas eller beviljas.

 

 

Allmänt

Notera att din ansökan är individuell. Du kan alltså inte lägga till fler personer i övrigt-fältet, utan varje person måste göra en separat ansökan.

Om du som ansöker saknar svenskt personnummer, ange de fyra sista siffrorna som 0000.

 

 

Olika typer av ackreditering

Normalt ges medieackreditering bara till de representanter som på ett eller annat sätt har i uppdrag bevaka Sweden Rock Festival.

 

Alla som blir beviljade medieackreditering får access till presstält, presskonferenser och VIP-område.

 

Journalister från större medier har i vissa fall möjlighet att få gratis ackreditering, men antalet gratis ackrediteringar är begränsat och pressteamet är de som gör bedömningen kring vilka medierepresentanter som får dessa gratis ackrediteringar.

 

Medierepresentanter som får medieackreditering men inte tilldelas gratis ackreditering, betalar fullt biljettpris, men får - istället för ett vanligt festivalarmband - ett medie/VIP-armband.

Du kan antingen byta in din på förhand inköpta biljett, betala kontant på plats eller förskottsbetala mot faktura. Betalningssätt väljer du i formuläret.

Har du beviljats ackreditering så är du garanterad en biljett även om biljetterna skulle sälja slut.

 

OBS! Ditt val av betalningssätt påverkar inte vår bedömning av huruvida du ska tilldelas gratis ackreditering eller ej.

 

Priser vid kontant betalning på plats:

4 dagar: 2700 kr

3 dagar: 2400 kr

1-dagsbiljetter: Priserna kommer att presenteras under vintern/våren på vår hemsida

 

 

Foto- och TV-västar

Alla former av fotografering och alla typer av kameror är numera tillåtna på hela festivalområdet.

För att få tillträde till fotodikena framför scenerna krävs dock fotoväst. Det finns bara 80 fotovästar för hela festivalen och vi besöks av runt 300 fotografer, så alla som vill ha västar kommer inte att kunna få och inga medier erbjuds mer än en väst. Festivalens pressteam beslutar om vilka som får västar.

 

Beslut om vilka som får foto- och TV-västar tas i de flesta fall efter den 18 maj. Om du inte har fått en bekräftelse per e-post från oss innan den 1 juni  tillhör du inte de utvalda. I så fall hamnar du i väntelista till ej uthämtade västar. Om du får en av dessa västar meddelar vi detta per e-post.

 

 

Medieackrediteringens öppettider:

Måndag 5/6 08.00-18.00

Tisdag 6/6 08.00-23.00

Onsdag 7/6 08.00-23.00

Torsdag 8/6 09.00-23.00

Fredag 9/6 09.00-23:00

Lördag 10/6 09:00-23:00

 

Ackrediteringsboden där du hämtar ut ditt armband är belägen bredvid ”plattan”, mitt emot Sweden Rock Shop, bredvid Gate 1, ingången till produktionsområdet.

 

 

Camping

Sweden Rock driver inga besökscampingar i egen regi, och erbjuder heller ingen speciell mediecamping.

Om du behöver campingplats/husvagnsplats så föreslår vi att du bokar detta på t.ex. Rosenlunds camping: www.rosenlundscamping.combooking@rosenlundscamping.com

 

 

Välkommen till Sweden Rock 2017!

 

OBS! Genom att ansöka om pressackreditering medger jag att Sweden Rock Festival AB kan komma att kontakta mig via e-post med fortlöpande information om evenemanget.

I enlighet med PUL (personuppgiftslagen) hanterar Sweden Rock Festival uppgifterna du lämnar i formuläret konfidentiellt och lämnar inte ut några uppgifter till tredje part.

 

Förnamn
Efternamn
Person nr -- -
Kön  
Företag
Organisations nr
Gatuadress
Post nr Ort
Land
Telefon
E-post
Yrke
Uppdragsgivare
Chefredaktör tlf
Chefredaktör e-post
Länk till tidigare publicerat material
Önskemål
Vad är tänkt att publiceras före, under och efter festivalen? (typ av reportage, omfattning, ungefärligt publiceringsdatum)
Inträdesalternativ
Önskade dagar
Kommentarer
Genom att jag skickar ansökan godkänner jag att Sweden Rock får ta del av mina uppgifter