Musikbranschen - Sweden Rock Festival 2024 - 5 juni - 8 juni 2024

Musikbranschackreditering för SRF 5-8 juni 2024

Läs noga igenom informationen nedan innan du fyller i din ansökan!


Ackreditering i form av VIP-access kan beviljas till relevanta representanter för musikbranschen. Somliga företrädare för exempelvis skivbolag och distributionsbolag till artister som spelar på festivalen har i vissa fall möjlighet att även få gratis inträde. Övriga som får sina ansökningar godkända betalar ordinarie biljettpris men får VIP-access.


Gratis ackreditering

Precis som föregående år fungerar vårt ackrediteringssystem för musikbranschen som så att den som representerar ett eller flera band som uppträder på årets festival, och kommer till festivalen i syfte att utföra ett arbete i denna roll, i de flesta fall berättigade till max två gratis ackrediteringar.

 

Observera att vi inte ackrediterar in exempelvis två skivbolagsrepresentanter och två managementrepresentanter - antalet är max två personer sammanlagt. Därefter gäller ”betald ackreditering”, dvs ackrediteringar i form a VIP-uppgraderingar av biljetter köpta till ordinarie pris.

 

Skivbolagsrepresentanter som på plats ska jobba med artisterna gentemot närvarande medier har förtur.


Betald ackreditering

Vi ser gärna att musikbranschrepresentanter utnyttjar möjligheten att träffa varandra och knyta kontakter på Sweden Rock Festivals VIP-område och välkomnar även branschfolk som inte representerar något av årets uppträdande band. Sådana personer vars ansökningar godkänns betalar ordinarie biljettpris men får istället för ett vanligt festivalarmband ett VIP-armband, antingen genom att byta en på förhand inköpt biljett, genom betalning kontant på plats eller genom förskottsbetalning mot faktura.

Priser vid betalning på plats:

Festivalens första dag (onsdagen) blir en förlängd dag med fyra scener öppna (istället för tre).

4 dagar: 3898 kr

1 dags: 1598 kr


Betalning på plats med SEK, EUR eller Visa/Mastercard. Givetvis får du kvitto på betalningen om så önskas.

Sista anmälningsdag: fredagen den 12 maj

Efter sista anmälningsdag behandlar vi bara ansökningar i mån av tid, avslår det mesta och beviljar inga gratisackrediteringar!

 

 

Förklaringar till formuläret

Personnummer: Om du saknar svenskt personnummer så anger du de fyra sista siffrorna som 0000.
Yrke: Ditt ansvarsområde på företaget/organisationen du representerar på festivalen, t.ex promotion, marknadsföring, konsertarrangör, manager etc.
Bransch: Vad huvudsysslan är för företaget/organisationen du representerar, t ex skivbolag, skivdistributör, instrumenttillverkare, musikfestival etc. 
E-post: Ange företrädesvis en adress kopplad till personen och företagsnamnet. Vi godkänner t ex inte tre olika ansökningar som ska kopplas till "info@companyx.com".


Notera att din ansökan är individuell. Du kan alltså inte lägga till fler personer i ”övrigt”-fältet utan varje person måste fylla i sina uppgifter var och en för sig.

OBS! 
I enlighet med PUL (personuppgiftslagen) hanterar Sweden Rock Festival uppgifterna du lämnar i formuläret konfidentiellt och lämnar inte ut några uppgifter till tredje part.

 

Genom att ansöka om musikbranschackreditering medger jag att Sweden Rock Festival AB kan komma att kontakta mig via e-post med fortlöpande information om evenemanget.


Om något är oklart eller du behöver ytterligare information, så går det bra att kontakta business@swedenrock.com.

 

Välkommen till Sweden Rock Festival 2024!

Förnamn
Efternamn
Person nr -- -
Kön  
Företag
Organisations nr
Gatuadress
Post nr Ort
Land
Telefon
E-post
Yrke
Bransch
Webbsida
Bandets/bandens namn
Inträdesalternativ
Önskade dagar
Kommentarer
Genom att jag skickar ansökan godkänner jag att Sweden Rock får ta del av mina uppgifter