Media - Sweden Rock Festival 2018 - 6 juni - 9 juni 2018

Ackrediteringsansökan för Media/Press på Sweden Rock Festival, 6-9 juni, 2018

Läs noga igenom nedan information innan du fyller i din ansökan.

 

Sista ansökningsdag: onsdagen den 16 maj, 2018
Ansökningar som skickas in efter detta datum kommer varken behandlas eller beviljas.

 

Allmänt
Notera att din ansökan är individuell. Du kan alltså inte lägga till fler personer i övrigt-fältet, utan varje person måste göra en separat ansökan.
Om du som ansöker saknar svenskt personnummer, ange de fyra sista siffrorna som 0000.

 

Krav för ackreditering
För att bli pressackrediterad till Sweden Rock Festival behöver du först och främst ha ett uttalat och verifierbart uppdrag (från en väletablerad tidning eller annan etablerad mediekanal) att bevaka festivalen.

Vidare behöver du noggrant fylla i alla uppgifter i ansökningssystemet, inklusive uppdragsgivare (namngiven person inkl. telefonnummer) samt länkar till ditt publicerade Sweden Rock-material från förra året (om du var ackrediterad hos oss då).

Inför 2018 upplever vi generellt sett ett extra stort intresse för Sweden Rock Festival, och därför förväntar vi oss även extra många pressansökningar. Vi är förstås glada över det stora intresset, samtidigt som resurser och utrymme är begränsade. Därför kommer vi i år att vara extra noga i ansökningsprocessen. Det innebär t.ex. att inga utökade antal reportrar/fotografer från respektive media kommer att godkännas - d.v.s. var ni t.ex. två personer från er tidning förra året, så kommer vi inte att ha möjlighet att ta emot fler än så i år. 

Alla som blir beviljade pressackreditering får access till presstält, presskonferenser och VIP-område. Notera dock att även om ovan kriterier uppfylls, så är antalet gratis ackrediteringar begränsat. Representerar du en mindre kanal kan du istället bli godkänd för access till press- och VIP-området mot att du själv köper vanlig biljett. Denna bedömning görs, precis som tidigare år, av pressteamet. Får du denna bedömning kan du antingen byta in din på förhand inköpta biljett, betala kontant på plats eller förskottsbetala mot faktura. Betalningssätt väljer du i formuläret. Är du inte beredd att betala och hellre vill avstå från att bevaka festivalen om denna bedömning görs, så väljer du i ”Ej intresserad av ackreditering vid betalning” i formuläret. Har du beviljats ackreditering så är du garanterad en biljett även om biljetterna skulle sälja slut. OBS! Ditt val av betalningssätt påverkar inte vår bedömning av huruvida du ska tilldelas gratis ackreditering eller ej.

 

Priser vid kontant betalning på plats:
4 dagar: 2900 kr
3 dagar: 2600 kr
1-dagsbiljetter: Priserna kommer att presenteras under vintern/våren på vår hemsida

 

Fotovästar
Alla former av fotografering och alla typer av kameror är numera tillåtna på hela festivalområdet. Men för att få tillträde till fotodikena framför scenerna krävs dock fotoväst. Maxantalet fotografer som kan befinna sig i fotodiket framför scenen begränsar på ett naturligt sätt även det totala antalet fotovästar som kan delas ut. Under många år har efterfrågan på västar långt överskridit tillgången, och detta kommer förmodligen i allra högsta grad att vara fallet även i år. Beslut om vilka som får tillgång till fotovästar tas av pressteamet i maj. 

 

Medieackrediteringens öppettider:
Tisdag 5 juni: kl. 08.00-23.00
Onsdag 6 juni: kl. 08.00-23.00
Torsdag 7 juni: kl. 08.00-23.00
Fredag 8 juni: kl. 08.00-23.00
Lördag 9 juni: kl. 08.00-23.00

 

Ackrediteringsboden där du hämtar ut ditt armband är belägen bredvid ”plattan”, mitt emot Sweden Rock Shop, bredvid Gate 1.

 

 

Camping och Parkering
Vänligen notera att vi p.g.a. platsbrist tyvärr inte har möjlighet att erbjuda någon specifik presscamping eller pressparkering. Detta får alltså var och en lösa via privata camping- och parkeringsentreprenörer i närområdet. När det gäller campingar i närområdet, så hittar du information om dem här:https://www.swedenrock.com/festival/boende/campingar

 

Välkommen till Sweden Rock 2018! 

 

OBS! Genom att ansöka om pressackreditering medger jag att Sweden Rock Festival AB kan komma att kontakta mig via e-post med fortlöpande information om evenemanget.

I enlighet med PUL (personuppgiftslagen) hanterar Sweden Rock Festival uppgifterna du lämnar i formuläret konfidentiellt och lämnar inte ut några uppgifter till tredje part.

 

Förnamn
Efternamn
Person nr -- -
Kön  
Företag
Organisations nr
Gatuadress
Post nr Ort
Land
Telefon
E-post
Yrke
Uppdragsgivare
Chefredaktör tlf
Chefredaktör e-post
Länk till tidigare publicerat material
Önskemål
Vad är tänkt att publiceras före, under och efter festivalen? (typ av reportage, omfattning, ungefärligt publiceringsdatum)
Inträdesalternativ
Önskade dagar
Kommentarer